Hälytysosasto

VPK:n hälytysosaston tehtävänä on tarpeen vaatiessa auttaa Helsingin kaupungin pelastuslaitosta erilaisissa sammutus- ja pelastustehtävissä sekä myrsky- ja tulvatilanteissa. Paikkaamme myös vapaiden yksiköiden vajetta, kun useita pelastuslaitoksen yksiköitä on suorittamassa hälytystehtäviä. VPK:lle hälytyksiä tulee parikymmentä vuosittain, joista osa ei aiheuta toimenpiteitä lainkaan. Toimintavalmiuden ylläpitämiseksi kouluttaudumme erilaisilla kursseilla ja opittuja taitoja kerrataan viikkoharjoituksien avulla.

Kurssituksen järjestää Helsingin Pelastusliitto yhdessä Pelastuslaitoksen kanssa ja viikkoharjoituksista vastaa VPK:n hälytysosaston päällikkö. Jos  tunnet kiinnostusta pelastusalan tehtäviin harrastuksen merkeissä, ota yhteyttä hälytysosastomme päällikköön.

Käy tutustumassa myös kalustoomme!